Eierforhold

Follese Fellesskap


Eierforhold

Vi er pr. idag ca. 100 eiere i sameiet. Vi arbeider hele tiden med å ajourføre eierforholdene. Skriv til oss hvis det skjer endringer i din familie.

Av hensyn til personvernloven, vil eierforholdene i sameiet ikke bli lagt ut på nettet.