Styre

Follese Fellesskap
Styreleder:       Kari Hansmark

Nestleder:        Jørn Kvamme

Sekretær:         Åse Bjørkaas

Kasserer:         Åsmund Fjellhaug

Styremedlem:  Johnny Lygren

Styremedlem:  Kjell Ivar IversenInnkalling til årsmøter sendes på e-post og annonseres i Askøyværingen og Bergens Tidende.


I følge vedtektene skal styret bestå av 5-8 personer.

Styreleder velges på årsmøtet, og er altid valgt for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år om gangen.

Styret konstituerer seg på førstkommende styremøte etter avholdt årsmøte.

Styret består i dag av styreleder og 5 medlemmer, i alt 6 personer.


Eventuelle valg på ekstraordinære årsmøter følger tidsperioden fra det siste ordinære årsmøte.