Kontakt

Follese Fellesskap


Kontakt

Skriv til oss på:

post@follesefellesskap.com 

Det kan skrives til alle i styret på denne adressen.
Det er viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til alle eiere.


Husk å innformere oss om endringer i din e-post adresse eller folkeregisteradresse.


Husk også å informere oss dersom det skjer endringer i eierforholdene.