Vedtekter

Follese Fellesskap


Vedtekter


 Vedtektene ble enstemmig   godkjent av årsmøtet 2010.


 Til stede ved årsmøtet var   grunneiere og grunneiere   med fullmakter for   tilsammen 61,2% av   samtlige eiere i felleskapet.


 Endringer som ble vedtatt   på årsmøtet i 2019 er   merket med rødt.