Nytt fra styret

Follese Fellesskap


Nytt fra styret

Det blir årsmøte i Møllesalen i Sjoddien tirsdag 28. mars 2023, kl 18 00. Innkalling blir sendt på e-post.

Oktober 2022


Styret jobber fremdeles med papirene som skal sendes til Kartverket.  

Vi jobber med skjema for hjemmelserklæringer og konsesjonfritak som må fylles ut  for alle som ikke allerede er registrert i grunnboken. Det er et møysommelig arbeid  der alle deltaljer for hver enkelt eier må være helt nøyaktige.

Så snart dette arbeidet er fullført vil vi kalle inn til årsmøte. Vi beklager på det        sterkeste at dette medfører forsinkelser.

Juni 2022


Styret jobber med å lage en fullstendig oversikt som må være klar før de endelige papirer kan oversendes Kartverket. På grunn av at det skjer endringer i eierforholdene tar det tid å følge opp dette.

Vi beklager at vi må utsette årsmøtet i Follese fellesskap til etter sommerferien.


Styret ønsker alle en god sommer.


Februar 2022


Som mange sikkert har fått med seg, har det vært enkelte medieoppslag omkring salg av, samt kjøpers planer i Træsmarka. Styret får også en del eksterne henvendelser omkring eierforhold og spørsmål om innhold i opsjonsavtalen. 

 

Vi har valgt å offentlig dele følgende krav fra opsjonsavtalen: 

 

«Opsjonsavtalen er inngått med forpliktelser for kjøper å tilstrebe gode miljøkvaliteter i prosjektet, legge til rette for miljøvennlige løsninger basert på moderne, bærekraftige og energibesparende prosjekter.»

 

Når vi har valgt å ikke opplyse om direkte eierforhold eller øvrig innhold i opsjonsavtalen, så er det på ingen måte fordi det ikke tåler dagens lys, men i hovedsak fordi vi kan ikke se noen grunn til å redegjøre for innholdet i det som er en ordinær, privatrettslig salgsavtale av en felles eiendom. Mediene og andre, står selvsagt likevel helt fritt til å oppsøke alle offentlige dokumenter i saken.

 

Avtalen ble som kjent inngått i 2019, og vi har svart som følger:

 

«Vi ser ingen grunn til at hver enkelt eier skal måtte svare for kjøpers bruksplaner, eller politiske prosesser, etter at avtalen er inngått. Etter at salget er gjennomført vil selvsagt alle prinsipper om offentlighet ved salg av eiendom tre i kraft.»

 

Det har også blitt stilt spørsmål om habilitet rundt representanter i kommunestyret. Til det har vi svart følgende: 

 

«Det vil heller ikke være naturlig å tillegge Follese Fellesskap et ansvar for at representanter i kommunestyret melder seg inhabile, dersom de skulle ha relasjoner til personer med eiertilknytning. Det ansvaret ligger hos våre folkevalgte, og vi har tillit til at de selv både får vurdert og ivaretatt sin habilitet.»

 

Styrets oppgave er å ivareta alle andelseierne i Follese Fellesskap, og vi har full tillit til at Askøy kommune ivaretar både miljø og næringsvirksomhet, og fører en helhetlig og ansvarlig politikk. Follese Felleskap deltar ikke i disse politiske prosessene.

 

Hilsen styret for Follese Fellesskap PS:

Ihht Follese Fellesskaps vedtekter, skal årsmøte gjennomføres ultimo mars.

På grunnlag av de forsinkelsene i årsmøte som har vært nødvendig av smittehensyn de to siste årene, og derved siste årsmøte gjennomført i november, vil vi skyve årsmøtet nærmere fram mot sommeren. Muligheten for å kunne klargjøre hele grunnlaget for vedtaket vil være større i juni enn i mars. Vi kommer tilbake til aktuell dato.